Khách hàng

Công ty Xuân Bích

Công ty Xuân Bích chuyên ngành hoạt động chính:

– Xây dựng dân dụng và công nghiệp
– Trang trí nội thất.
– Tư vấn, thiết kế, xây dựng.
– Thiết kế dân dụng và công nghiệp, thiết kế công trình kết cấu dự ứng lực.
– Thẩm định thiết kế.
– Tư vấn, khảo sát và thẩm định dự án đầu tư.
– Xin giấy phép công trình xây dựng, lập đồ án quy hoạch kiến trúc, PCCC, môi trường, khoan khảo sát địa chất…